301 Moved Permanently

Moved Permanently

The document has moved here.

ITALIANO

DEUTSCH

SLOVENŠCINA

HRVATSKI

Zgodovina kave

Kava se je skozi leta vedno bolj uveljavila in tako postala najbolj popularna pijaca na svetu in mi Italijani to dobro vemo Kdo od nas ne zacne dneva brez skodelice dobre kave?
Kako pa je ta temna pijaca s tako intenzivno aromo postala nepogreljiv del naega vsakdanjika?

Spodaj navajamo nekaj zgodovinskih obrisov.


Nekateri znanstveniki menijo, da so kavo poznali in uivali e v casu Homera, a ena najbolj znanih legend prihaja iz Jemna, tocneje iz samostana Chehodet. Tu je nek menih pripravil posebno pijaco iz plodov, ki bi mu dala potrebno energijo, da bi se e intenzivneje posvetil molitvi.


Kmalu se je ta pijaca razirila po celem arabskem polotoku in izven meja. Prepoved uivanja vina v islamskih dravah je znatno spodbudila uivanje kave do take mere, da so jo poimenovali z vzdevkom ''islamsko vino''. Kavna rastlina

Piantina di caff

Kolonizacije, vojne in trgovanje med Evropo in Vzhodom so pripomogle k uveljavitvi kave po Evropi, zlasti v Benetkah, kjer so se okoli polovice 17. stoletja zacele odpirati prve znamenite kavarne.

Odpirali so nove in luksuzne zgodovinske kavarne v najvecjih italijanskih in evropskih mestih in v kratkem casu so te postale najbolj priljubljen prostor, kjer so se srecevali umetniki, izobraenci in poslovnei.

V teh lokalih so namrec, ob uivanju kave in prebiranju glavnih tedanjih casopisov, izpostavljali in si izmenjevali ideje, mnenja in znanja.

FMed glavnimi zgodovinskimi kavarnami naj omenimo kavarno Florian, Harry's Bar in kavarno Quadri v Benetkah, Gran Caff Doney, Gilli, Le Giubbe Rosse, Michelangiolo, Paszkowski in Rivoire v Firencah in nazadnje e stari kavarni Antico Caff Greco in Caff Aragno v Rimu, kavarne San Marco, Caff degli Specchi, Tommaseo, kavarno in slacicarno Pirona v Trstu in e mnogo drugih.

Pogosto obiskovanje pisateljev, politikov in filozofov je dalo ugled tem krajem in pijaci, po kateri so bili ti lokali imenovani.

Kmalu so se kavarne mocno razirile, kar je vplivalo na znianje cene kave, tako da je ta postala bolj dostopna tudi manj premonim ljudem.

Ob raziritvi kave so se zaceli pojavljati razlicni izdelki, povezani s proizvodnjo in obdelavo, kot so aparati za praenje, mlincki za kavo, kafetjere in e veliko drugega.

V evropskih dravah, zlasti v Angliji, so uivali kavo, da bi zmanjali uivanje alkohola in s tem preprecili irjenje zaskrbljujocega pojava alkoholizma.

Ob koncu 17. stoletja so vedno bolj pogosti stiki z Zdruenimi dravami Amerike pripomogli k izvaanju te pijace tudi v Novi svet.

Naa proizvodnja

 • produzione India Caff
 • produzione India Caff
 • produzione India Caff
 • produzione India Caff
 • produzione India Caff
 • produzione India Caff
 • produzione India Caff
 • produzione India Caff
 • produzione India Caff
 • produzione India Caff
 • produzione India Caff
 • produzione India Caff
 • produzione India Caff
 • produzione India Caff
 • produzione India Caff
 • produzione India Caff
 • produzione India Caff