301 Moved Permanently

Moved Permanently

The document has moved here.Z uporabo spletnega mesta www.indiacaffe.it uporabnik izjavi, da je seznanjen z naslednjimi pogoji.

Vse gradivo objavljeno na spletnem mestu je avtorsko zašciteno.

Ce ni izrecno drugace doloceno, vsako kopiranje, spreminjanje, prenašanje, objava, posredovanje, ponovna objava in širjenje vsebin tretjim osebam za tržne namene brez predhodnega pisnega soglasja podjetja Torrefazione India Caffe' s.r.l. je prepovedano.

Uporaba vsebin ali blagovnih znamk spletnega mesta za kakršne koli druge namene in cilje od tistih, ki so na tej strani izrecno navedeni, ni dovoljena. Ne prevzamemo nobene odgovornosti za vsebine teh strani in uporabe le-teh s strani tretjih oseb, kakor tudi za morebitno poškodovanje zaradi dostopa, medomrežnega povezovanja, prenašanja gradiva ali programske opreme iz tega spletnega mesta.

Torrefazione India Caffe' s.r.l. ni odgovorno za kakršnokoli škodo in izgubo, ki jih lahko tretje osebe utrpijo zaradi obiska spletnega mesta ali uporabe objavljenih vsebin in programskih oprem.