301 Moved Permanently

Moved Permanently

The document has moved here.

Zaštita osobnih podataka

Na ovoj su stranici opisani načini upravljanja stranicom u pogledu obrade osobnih podataka korisnika koji je posjećuju. Ta se politika može mijenjati bez prethodne obavijesti stoga vam savjetujemo da povremeno provjerite rokove
Ova obavijest sastavljena je također i u smislu članka 13. Zakonske uredbe broj 196/2003 - Kodeks o zaštiti osobnih podataka onima koji su u interakciji sa stranicom i s mrežnim uslugama društva INDIA CAFFE' 1956 S.r.l. kojima se može pristupiti telematskim načinom s adrese: www.indiacaffe.it koja je početna stranica službene mrežne stranice poduzeća.

Obavijest je sastavljena samo i isključivo za mrežnu stranicu društva INDIA CAFFE' 1956 S.r.l. (www.indiacaffe.it), a ne i za sve ostale mrežne stranice koje korisnik može eventualno posjetiti preko hipertekstualnih poveznica.

SVRHA OBRADE

Nakon posjeta ovoj mrežnoj stranici mogu biti obrađeni osobni podatci.
Obrada osobnih podataka provodi se u svrhu strogo povezanu s isporukom usluga opisanih na stranici, kojima upravlja vlasnik obrade.
Vlasnik njihove obrade jest INDIA CAFFE' 1956 S.r.l. sa sjedištem u Via Dosa n. 4 - 30030 Olmo di Martellago (VE).

NAČIN OBRADE I VRSTA PODATAKA

Obrada podataka vrši se pomoću informatičkih sustava, s logikom usko povezanom s gore navedenom svrhom te dakle na način koji jamči sigurnost i povjerljivost samih podataka, od strane osoba zaduženih upravo za to. Promatraju se specifične mjere sigurnosti kako bi se spriječio gubitak podataka, nedopuštena ili nekorektna uporaba i neovlašten pristup podatcima.
Podatci o navigaciji
Informatički sustavi i softverske procedure namijenjene funkcioniranju ove mrežne stranice tijekom normalnog rada prikupljaju neke osobne podatke koje zatim prosljeđuju kroz uporabu komunikacijskih mrežnih protokola.

Riječ je o anonimnim informacijama koje se prikupljaju kako bi se omogućio redovan rad stranice i one nisu povezane sa specifično identificiranim zainteresiranim subjektima, ali bi kroz buduće razrade i povezivanje s podatcima koje prikupljaju treće osobe mogle dovesti do njihove identifikacije.

Podatci se upotrebljavaju samo radi izrade anonimnih statističkih informacija o uporabi stranice i radi kontrole ispravnog rada te se brišu odmah nakon obrade. Podatci bi se mogli upotrijebiti za određivanje odgovornosti u slučaju hipotetskih informatičkih kažnjivih djela na štetu stranice: osim u tom slučaju status podataka o mrežnim kontaktima ne traje dulje od sedam dana.
Ne prosljeđuje se nijedan podatak o navigaciji.

Naglašavamo da se udomljavanje stranice vrši na poslužiteljima društva Linkness S.r.l. (sa sjedištem u mjestu Mestre Venezia u ulici Via G. Bruno 29). Podatci o navigaciji dakle mogu se proslijediti samo u svrhu izravno povezanu s pružanjem mrežne usluge i ispravnim prikazom mrežnih stranica.

Podatci koje korisnik dobrovoljno daje


Možebitno eksplicitno i dobrovoljno slanje elektroničke pošte na adrese navedene na ovoj stranici sa sobom povlači prikupljanje pošiljateljeve adrese, što je potrebno za odgovor na upit, kao i možebitnih drugih osobnih podataka unesenih u poruku. Naglašavamo da će se tako prikupljena e-adresa sačuvati samo tijekom vremena potrebnog za obradu primljenog upita te će se zatim obrisati.
Osobni podatci koje korisnik pošalje preko obrasca na stranici upotrebljavaju se samo i isključivo u svrhu odgovaranja na upit i nikada se ne prosljeđuju trećim osobama niti raspačavaju. Ako ih ne navedete, može se dogoditi da ne dobijete što ste zatražili.

PRIRODA DODJELJIVANJA

Dodjeljivanje bilo kojeg podatka osim gore navedenih automatskih podataka potpuno je fakultativno i povezano s upitom za određene usluge i informacije, a ako ti podatci ne postoje, posljedica može biti nemogućnost ispunjenja zahtjeva.

PRAVA ZAINTERESIRANIH OSOBA

Svoja prava u smislu članka 7. (naveden u cijelosti u nastavku), 8, 9 i 10 Zakonske uredbe  30. lipnja 2003. broj 196 možete ostvariti tako da se obratite vlasniku obrade.
Članak 7. Pravo pristupa osobnim podatcima i ostala prava

U vezi s obradom osobnih podataka zainteresirana osoba ima pravo:

  1. a) dobiti potvrdu o postojanju ili nepostojanju osobnih podataka koji se odnose na nju, čak i ako još nisu registrirani, te o tome dobiti razumljivu obavijest;
  2. b) dobiti informaciju o porijeklu osobnih podataka, svrsi i načinu obrade te o logici primijenjenoj u slučaju obrade pomoću elektroničkih sredstava;
  3. c) dobiti informaciju o glavnim podatcima vlasnika i odgovornih osoba;
  4. d) dobiti informaciju o subjektima ili kategorijama subjekata kojima se mogu proslijediti osobni podatci ili koji ih mogu doznati kao odgovorne ili nadležne osobe;
  5. e) dobiti obnovu, ovlaštenje ili, ako je zainteresiran, dopunu podataka;
  6. f) dobiti brisanje, preoblikovanje u anoniman oblik ili blokadu protuzakonito obrađenih podataka uključujući podatke koje nije potrebno čuvati radi svrhe radi koje su podatci prikupljeni ili obrađeni nakon toga;
  7. g) dobiti potvrdu da su s radnjama navedenima u točkama „e" i „f" i njihovim sadržajem upoznate osobe čiji su podatci proslijeđeni ili raspačani, osim u slučaju da je to nemoguće ili sa sobom povlači uporabu sredstava koja je očito neproporcionalna u odnosu na zaštitno pravo;
  8. h) suprotstaviti se, potpuno ili djelomično, iz legitimnih razloga, obradi osobnih podataka koji se odnose na nju čak i ako se obrađuju samo radi prikupljanja;
  9. i) suprotstaviti se, potpuno ili djelomično, obradi osobnih podataka koji se odnose na nju u svrhu slanja reklamnog materijala ili izravne prodaje ili radi provođenja istraživanja tržišta ili slanja komercijalnih obavijesti.