301 Moved Permanently

Moved Permanently

The document has moved here.Pri uporabi mrežne stranice www.indiacaffe.it korisnik je dužan poznavati sljedeće činjenice.
Materijal na mrežnim stranicama zaštićen je autorskim pravima.
Ako to nije izričito predviđeno, zabranjeno je umnožavanje, izmjena, usnimavanje, preuzimanje, prijenos, ponovno objavljivanje, reproduciranje radi daljnje distribucije trećim osobama u komercijalne svrhe bez prethodnog pisana dopuštenja koje valja zatražiti od društva Torrefazione India Caffe' s.r.l..
Zabranjena je uporaba sadržaja ili znakova sa stranice u bilo koju svrhu drukčiju od izričito navedene svrhe.
Ne preuzimamo nikakvu odgovornost za na sadržaj objavljen na ovoj stranici niti za njegovu uporabu od strane trećih osoba, kao niti za možebitnu štetu uzrokovanu pristupom, povezivanjem, preuzimanjem materijala i informatičkih programa s ove stranice.
Stoga Torrefazione India Caffe' s.r.l. nije odgovoran za bilo kakvu štetu, gubitke, oštećenja bilo kakve vrste koju mogu pretrpjeti treće osobe uslijed kontakta s ovom stranicom niti uslijed uporabe sadržaja objavljenog na ovoj stranici kao niti korištenog softvera.